รู้หรือไม่ ! ว่าสีสันของอาหารมีส่วนทำให้อาหารน่ากิน แล้วสีที่ทําให้หิว มีสีไหนบ้าง ?

สีสันส่งผลต่ออาหารมากกว่าที่คิด และสียังสามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้ แม้บางครั้งคุณยังไม่รู้สึกหิว แต่เมื่อคุณเห็นอาหารบางอย่าง กลับทำให้คุณรู้สึกอยากทานอาหารจานนั้นขึ้นมา