How-to วิธีจัดการและวิธีการรับมือกับเพื่อนร่วมงานไม่มีมารยาท

การทำงานในบริษัท ไม่ใช่การทำงานเพียงอย่างเดียว เแต่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน แต่เพื่อนร่วมงานต่างก็มีนิสัยที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าเราจะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีนิสัยไม่ค่อยจะดีและไม่ค่อยมีมารยาทด้วย

กฏเหล็กของการทำงานในแบบ Work from Home

ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 บางองค์กรอนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เพื่อพยายามลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรค