แนะนำวิธีการสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word

การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word สามารถทำได้ง่าย ๆ เพราะมีฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการพิมพ์ซองจดหมายโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถปรับตำแหน่งในการพิมพ์ชื่อที่อยู่ ผู้รับและผู้ส่ง ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้การเขียนซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น