การันตีด้วยรางวัลทั้งในประเทศอย่าง Thai Print Awards ที่เป็นงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ที่จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย และงานระดับอาเซียนอย่าง Asian Print Awards และงานประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ระดับเอเชียแปซิฟิกอย่าง PIXI Awards บริษัทของเราก็ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง