บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด คว้า 3 รางวัลจากงานประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ PIXI Awards 2018 มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 181 ผลงาน และมีประเภทรางวัลทั้งหมด 33 ประเภทด้วยกัน จากประเทศออสเตรเลีย จีน (รวมทั้งฮ่องกง และไต้หวัน) อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม