บริการทำลายเอกสารที่มีความสำคัญด้วยขั้นตอนที่อย่างปลอดภัย มีเอกสาร certificate ยืนยันการทำลาย