ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโควิด-19” ในประเทศไทย แม้ในหลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ