บริการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ, บริการคิด caption เกี่ยวกับสินค้าสำหรับโพส Social Media